Godkendelser og certifikater

Vores produkter er godkendte

Vores produkter opfylder alle krav!

Godkendelser og certifikater

TGA

Teknisk Godkendelse til Anvendelse
En TGA deklarerer værdier for flere product egenskaber, og samtidig angiver, hvordan egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning

MK-godkendelse

En frivillig national godkendelsesordning for materialer og konstruktioner, der dokumenterer , at det lever op til den danske lovgivning

CE mærkede byggevarer

CE-mærkningen angiver, at et byggemateriale er i overensstemmelse med dets deklarerede ydeevne, og at det er blevet vurderet i henhold til en harmoniseret europæisk standard, eller der er udstedt en europæisk teknisk vurdering for det.

EPD

En EPD (Enviromental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, dokumenterer produktet miljømæssige egenskaber.

M1 vurdering

M1-klassificeringen indikerer, at byggematerialer opfylder de strengeste emissionsklassifikationer for indendørs luftkvalitet. Hos Kiilto sigter vi altid efter at opnå M1-vurderingen, når vi udvikler nye produkter. Over 70 % af vores byggeprodukter opretholder allerede M1-klassificeringen.

LEED certificeringer

Leadership in Energy and Environmental Design er et amerikansk certificeringsprogram for grønne ejendomme, der har til formål at reducere miljøbelastningen for byggeri og bygningsbrug.

Svanemærkede bygninger

Svanemærket angiver, at et produkt er godkendt til brug i Svanemærkede bygninger. Sådanne produkter er opført i Svanemærket Byggematerialedatabase. For parcelhuse, etageejendomme og daginstitutioner dækker kravene byggefase, materialer og energiforbrug. Svanemærkets krav gælder også for bygningers energieffektivitet, god indeluft og de byggematerialer, der anvendes i en bygning.

NFS

NSF-mærket er en garanti for, at produktet er blevet testet af en af de mest respekterede uafhængige certificeringsorganisationer. Produkter med NFS-mærket er egnede til at blive brugt sammen med fødevarer i henhold til NSF international. De mærkede Kiilto-produkter kan findes i NSF’s With Book-liste.

VIT-certificering / Eurofins byggevarecertifikat

Certifikatet garanterer, at produktet eller løsningen opfylder alle krav i finskebyggestandarder, når det bruges i henhold til certifikatets instruktioner.

Kiilto Rapid

Kiilto’s Rapid system er et hurtigt og tidsbesparende system, hvor processerne er enkle og hurtige at udføre.

Finsk flag

Produkter og tjenester mærket med nøgleflagsymbolet er blevet produceret i Finland. Mærket er blevet identificeret med ’Made in Finland’ i over 50 år.

Nordens førende producent

Samarbejde

I samarbejde med vores nordiske partner Kiilto tilbyder vi bæredygtige, certificerede produkter, hvor dokumentationen er på plads.